Penningmeester Alain Claes

Verslag van de penningmeester

Jaarrekening van het werkingsjaar 2018

Het traditionele ‘Jaarverslag van de penningmeester’ mag hier uiteraard niet ontbreken. Een gezonde en transparante financiële politiek werkt immers nog jaren na.

We geven u hier alvast een paar belangrijke cijfergegevens uit de balans en de resultatenrekening van het werkingsjaar 2017, zoals deze op de Algemene Vergadering op 19 juni 2018 werden goedgekeurd. Verder vindt u ook een overzicht van het werkingsbudget voor het boekjaar 2018.

Download hier het volledige verslag

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save