Een woord van dank

Valérie De Schepper

Mr. De Schepper, beste Valérie,

ik noem u Valérie maar ik heb mij laten vertellen dat in uw huiskring niemand u zo aanspreekt maar men u als Miep kent. Dat is perfect, misschien mogen wij na deze drie jaar samen met u in de Raad te hebben doorgebracht, dit nu ook zeggen.

U was het jongste lid van de Raad toen u begon, de benjamin. dit betekende evenwel geenszins dat u ons niet onmiddellijk een onderbouwd standpunt naar voren schoof en u de leden van de Raad op duidelijke wijze meedeelde wat u ervan dacht. Steeds bedachtzaam, overtuigd van uw standpunten en met een serieuze dosis wijsheid, visie en behoudsgezindheid.

U startte als secretaris van de Raad; een taak die u zeer ter harte nam en vertaalde naar heldere accurate verslagen.  Onze dank hiervoor. Mr. Ackaert is u opgevolgd en heeft uw taak om familiale redenen overgenomen; inderdaad tot tweemaal toe heeft u ons in de periode dat u in de Raad zetelde verblijd met heuglijk nieuws van gezinsuitbreiding. Ik wens u dan ook nog veel succes in uw loopbaan en vooral een prachtige derde baby. Als het een jongen is staat het u uiteraard vrij om hem naar uw stafhouder of verkozen stafhouder te noemen… Als het een meisje wordt kan ik al raden bij welke stafhouder u inspiratie zal zoeken.

Het is me een waar genoegen u binnenkort als  afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de OVB terug te zien.