Tim Vermeir

Een woord van dank

Tim Vermeir

Mr. Vermeir, Beste Tim,

U bent een zeer energiek man en dit op veel vlakken.

De energiesector kent immers in uw dagelijkse advocatenpraktijk voor u geen geheimen.

U bent ook uitermate energiek in uw standpunten maar daar kom ik dadelijk op terug.

En tenslotte hebt u een grote energie vertoond bij het leiden van het Bureau voor Juridische Bijstand.

U was bij de aanvang van uw mandaat als Voorzitter van het BJB eerder een buitenstaander maar u hebt zich werkelijk gesmeten op het wel en wee van het BJB.

Gedreven, overtuigd, kordaat en snel op de bal. Op dezelfde energieke manier zetelde u ook in de Raad hoewel ik daar de woorden misschien durf aan te passen naar heftig, insisterend en snel op de man J. U was er mijn geweten. Ik ga niet zeggen dat ik een slecht geweten heb, maar ik besefte niet dat het zo complex was.

in de periode dat u uw mandaat heeft uitgeoefend zijn er toch belangrijke veranderingen doorgevoerd. U stond aan de wieg van het nieuwe BJB reglement dat we samen hebben bedacht en dat u, samen met uw adjunct voorzitter Mr. Buisseret, hebt uitgevoerd. U verdedigde binnen de Raad de belangen van de BJB advocaten met hand en tand en dat siert u. De raad is u dan ook gevolgd zodat het BJB budget kon worden verhoogd.

Beste Tim, we deelden in de Raad niet altijd dezelfde standpunten. Het was soms een intense maar steeds sportieve match om het in de actuele voetbaltermen te zeggen. Blijf overtuigd opkomen voor uw ideeën maar probeer uw tegenstrever misschien toch niet te tackelen. Ook u wens ik alle succes toe in uw verdere loopbaan en ik ben zeker dat we elkaar nog regelmatig zullen ontmoeten tijdens de activiteiten van de balie en in de Algemene Vergadering van de OVB.