01-02 juni 2018

European Lawyers Congress

Towards Unified Professional Rules

Het beroep van advocaat staat dezer dagen voor heel wat uitdagingen en zette de Brusselse balie (Nederlandse en Franse Orde) ertoe aan een reflectie te organiseren rond meer eenduidige professionele regels.

Het eerste European Lawyers Congress werd voorbereid door stuurgroepen samengesteld uit plaatselijke en nationale ordes. Hun bevindingen rond een aantal thema’s* werden op 1 juni met de stafhouders van alle Europese balies en de voorzitters van hun Nationale Ordes besproken tijdens een plenaire vergadering in Brussel.

Tijdens de plechtige slotzitting, waarop ook alle Brusselse advocaten welkom waren, werd in aanwezigheid van de vice-president van de FBE, Silvia Gimenez-Salinas, een intentieverklaring ondertekend.

Patrick A. Dillen en Pierre Scullier, stafhouders van de Brusselse balie en xxx

De ondertekenaars engageerden zich om een gestandaardiseerde Europese deontologie na te streven. De genomen engagementen zullen verder worden uitgeschreven. In een protocol werd overeengekomen dat indien een van de balies of landen (die zich hiertoe engageerden) een aanpassing van hun deontologie voorzien, zij dit voor de inwerkingtreding melden aan de andere ondertekenaars, zodat deze de kans krijgen suggesties te formuleren (dan wel eveneens deze regels in te voeren) ten einde tot een grotere eenheid te komen.

De intentieverklaring

Patrick A. Dillen en Pierre Scullier, stafhouders van de Brusselse balie, nodigden de deelnemers na afloop uit voor een walking diner van regionale Brusselse specialiteiten en een after party met zicht op de Brusselse skyline.


*De stuurgroepen hadden extra aandacht voor de deontologische aspecten die Legaltechs meebrengt bij volgende thema’s

  • De perimeter van het beroep. Welke activiteiten mag een advocaat uitoefenen als advocaat of in bijberoep? Mag hij bv. platformen ontwikkelen en uitbaten?-
  • De erelonen. Is een ‘no cure no pay’ vergoeding aanvaardbaar? Kunnen er commissies betaald worden en indien dat kan, aan wie? Moet de contractuele vrijheid beperkt worden door bv “de billijke gematigdheid”?-
  • Het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de briefwisseling. Afdwingbaarheid ten aanzien van de overheid?
  • Kapitaal door derden. Met wie mag een advocaat samenwerken en onder welke vorm? Wat met ondernemingen erkend in het buitenland?

Cultureel programma

Op zaterdag 2 juni hadden de buitenlandse congresdeelnemers en de leden van de stuurgroepen de kans om Brussel, de hoofdstad van België en het hart van Europa, te ontdekken tijdens een boeiende roadtrip.


 

Save