Een woord van dank

Cynthia Nowé

Mr. Nowé, beste Cynthia,

ik heb het genoegen gehad drie jaar met u in de Raad te mogen zetelen en heb u leren kennen als iemand die uitzonderlijk positief is ingesteld: “voor alles bestaat een oplossing”.

U hebt gedurende enkele jaren als Voorzitster de Stagecommissie geleid en tevens hebt u sedert twee jaar er ook de taak van Directeur van de Stageschool bijgenomen.

Zoveel honderden stagiairs zijn door uw handen gegaan en hebt u hulp en richting gegeven.

Enkele woorden karakteriseren perfect de wijze waarop u de Stagecommissie heeft geleid: efficiënt, enthousiast, uiterst praktisch, gedreven en kordaat. Dit alles weliswaar met een moederlijke bezorgdheid voor uw stagiairs en met veel begrip voor de moeilijke situatie waarin sommige stagiairs zich soms bevonden.

Mr. Vanaverbeke zal nu de fakkel van u overnemen maar gezien u directeur van de Stageschool blijft zal u hem “schoonmoederlijke” raad kunnen geven. Wij zijn dus zeer verheugd dat u niet volledig van het toneel verdwijnt en wij verder zullen kunnen genieten van uw doordachte inbreng en gezond verstand in de Stageschool en in de Algemene Vergadering van de OVB. Beste Cynthia ik wens u alle succes toe. Dit zal geen probleem zijn u bent een soort duizendpoot die energie te over heeft om alles en iedereen rond u perfect te managen (inclusief uw bouwwerken zoals ik meen begrepen te hebben)!