AV 19 juni 2018

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering  van 19 juni had dit jaar plaats in de Plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep. Uittredend stafhouder Patrick A. Dillen hield voor de laatste keer een bevlogen rede waarna de resultaten van de verkiezing van de nieuwe Raadsleden werden bekendgemaakt. Een aantal vertrouwde gezichten zullen niet meer terugkeren. Patrick A. Dillen bedankte hen met hier een daar knipoog. Een speciaal woord van dank ook aan Mr. Eric Nieuwdorp voor zijn gewaardeerde inzet als Voorzitter van de stemopneming en stemverrichtingen tijdens de Verkiezingen.

Daarna nam  de secretaris het woord met het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Penningmeester Alain Claes lichtte voor de laatste keer de cijfers toe en deed dit zoals altijd op een zeer verhelderende manier.

En tot slot was het woord aan de Verkozen Stafhouder Peter Callens. U leest zijn pittige rede integraal achteraan dit Jaarboek.