Gerechtelijk jaar 2017-2018

Brusselse Balie op de Europese kaart gezet

Het gerechtelijk jaar 2017-2018 was opnieuw een druk juridisch jaar en ook de Brusselse Balie liet haar stem regelmatig in het publieke debat horen. Uiteraard werd er ook achter de schermen heel wat werk verzet door de Stafhouder en de Raad. Daarover leest u alles in het verslag van de secretaris. De Stafhouder heeft zich ook dit jaar bijzonder ingespannen om de Brusselse Balie op de Europese kaart te zetten en vertegenwoordigde onze balie met verve op meerdere buitenlandse congressen en openingszittingen.

De organisatie, in samenwerking met de Franse orde, van het eerste European Lawyers Congress in Brussel was daarbij een mooi orgelpunt. Meer dan 50 buitenlandse stafhouders kwamen naar Brussel om deel te nemen aan een plenaire vergadering over deontologie. Ter afronding van het congres werd een intentieverklaring ondertekend tussen meerdere balies om inzake deontologie in de toekomst beter te overleggen. De video geeft u alvast een idee hoe intens er wel werd samengewerkt (link).

In dit jaarboek krijgt u eerst de volledige toespraak van uittredend stafhouder Dillen.

Verkozen Stafhouder Peter Callens en uittredend Stafhouder Patrick A. Dillen.

Tijdens de Algmene Vergadering  van 19 juni 2018 werden ook de resultaten van de verkiezing van de nieuwe Raadsleden bekendgemaakt. Een aantal vertrouwde gezichten zullen niet meer terugkeren. Uittredend stafhouder Patrick A. Dillen bedankte hen met hier een daar knipoog. Een speciaal woord van dank ook aan Mr. Eric Nieuwdorp voor zijn gewaardeerde inzet als Voorzitter van de stemopneming en stemverrichtingen tijdens de Verkiezingen.

Daarna nam  de secretaris het woord met het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar. Penningmeester Alain Claes lichtte voor de laatste keer de cijfers toe en deed dit zoals altijd op een zeer verhelderende manier.

En tot slot was het woord aan de Verkozen Stafhouder Peter Callens. U leest zijn pittige rede integraal achteraan dit Jaarboek.